W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Archiwum

XML

Treść

Ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i o konkursach
oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia


1. ZP39-159014 - Wykonanie badań ankietowych

2. 2015 04/ZZZ - Zapytanie ofertowe nr 4/2015 - zestaw oprogramowania eCognition Developer/Server Bundle (1 licencja) do obiektowej analizy obrazów

3. 6/2016/ZZZ - Zapytanie ofertowe nr 6/2016 - Dostawa i instalacja macierzy i serwera do obsługi macierzy na potrzeby projektu Rembiofor – Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach

4. ZP39-169002 - Wykonanie, dostawa, instalacja oraz wdrożenie Serwisu meteo i geoportalu w ramach projektu LIFE+

5. ZP39-169004 - Wykonanie dwóch filmów upowszechniających działania projektowe w projekcie LIFE+

6. ZP39-169008 - Dostawa wraz z montażem stacji meteorologicznych oraz opracowanie i wdrożenie interaktywnego serwisu meteo

7. ZP39-169010 - Usługa sprzedaży biletów polegająca na sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu do siedziby IBL biletów lotniczych i kolejowych wraz z ubezpieczeniem na czas trwania podróży

8. ZP39-169014 - Usługa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług cateringowych dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 2017-2018

9. ZP39-179002 - Dostawa wraz z montażem stacji meteorologicznych oraz opracowanie i wdrożenie interaktywnego serwisu meteo

10. ZP39-179007 - Dostawa wraz z montażem 3 stacji meteorologicznych oraz opracowanie i wdrożenie interaktywnego serwisu meteo

11. ZP39-179008 - Dostarczenie danych teledetekcyjnych dla wybranych fragmentów 22 nadleśnictw w 2017 roku

12. ZP39-179009 - Wykonanie dwóch filmów upowszechniających działania projektowe na obszarze Puszczy Białowieskiej w ramach Projektu "Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych" (ForBioSensing)

13. ZP39-179010 - Wykonanie i dostarczenie zdjęć fotogrametrycznych i ortofotomap dla obszaru polskiej części Puszczy Białowieskiej, w ośmiu kampaniach pomiarowych - nalotach, w latach 2017 - 2019 w ramach Projektu "Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych" (ForBioSensing)

14. ZP39-179011 - Dostarczenie Systemu w skład, którego wchodzić będzie: Aplikacja Mobilna oraz Serwer GIS wraz ze Stroną Internetową Systemu


Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszych ofert

1. ZP39-149001 - Usługi i wykonywanie prac związanych z realizacją projektu „Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przez NFOŚiGW"

2. 2014 01/ZZZL - Zapytanie ofertowe w związku z metodyką pomiarów dendrologicznych

3. ZP39-149005 - Roboty remontowo-budowlane w obiektach Instytutu tj. – Białowieża - remont dachu i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku IBL przy ul. Park Dyrekcyjny 6, Kraków – malowanie pokoi i wykonanie ocieplenia stropu garażu w budynku IBL przy ul. Fredry 39, Szklarska Poręba – wykonanie instalacji odgromowej w budynku IBL przy ul. Bronka Czecha 16, Sękocin Stary – wykonanie ozdobnego gzymsu wokół obrysu dachu budynku B.

4. 2014 02/ZZZL - Optymalizacja użytkowania oraz zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna oraz kumulacji węgla. Zapytanie ofertowe.

5. Zapytanie ofertowe nr 03 2014/Adm - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla IBL w 2015 r.

6. ZP39-149012 - Dostawa tachimetru, urządzeń GNSS oraz naziemnego skanera laserowego do siedziby IBL

7. ZP39-159003 - Dostawa 280 sztuk dendrometrów

8. ZP39-159002 - Dostarczenie danych pozyskanych w wyniku lotniczego skanowania laserowego obszaru Puszczy Białowieskiej

9. ZP39-159004 – Dostarczenia bazy danych pozyskanych w wyniku trzykrotnego hipespektralnego zobrazowania lotniczego obszaru Puszczy Białowieskiej

10. ZP39-159014a - Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy terenowej dla IBL w roku 2015

11. ZP39-159015 - Dostawa spektrometru hiperspektralnego

12. ZP39-159011 - Wykonanie usługi polegającej na stworzeniu dla Zamawiającego bazy danych i jej dostarczenie w związku z pozyskaniem w wyniku lotniczego skanowania laserowego oraz hiperspektralnego zobrazowania lotniczego wybranego obszaru na terenie dzielnic Bielany, Białołęka, Żoliborz, Praga - Północ miasta stołecznego Warszawy

13. ZP39-159009 - Wykonanie i dostarczenie zobrazowań satelitarnych obszaru Puszczy Białowieskiej

14. ZP39-169009 - Realizacja filmu telewizyjnego

15. ZP39-169012 - Dostawa komputerów i sprzętu komputerowego dla IBL

16. ZP39-179001 - Usługa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług cateringowych dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 2017-2018

17. ZP39-179003 - Dostarczenie bazy danych pozyskanych w wyniku wykonania dwukrotnego hiperspektralnego zobrazowania lotniczego obszaru Puszczy Białowieskiej

Ogłoszenia o podpisanych umowach w sprawach zamówień publicznych

1. ZP39-139038 - DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO"

2. ZP39-149002 - DOSTAWA CYKLICZNA ODCZYNNIKÓW DLA IBL W 2014 R.

3. ZP39-149003 - Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby IBL w roku 2014 r.

4. ZP39-149004 - Dostawa i instalacja fabrycznie nowego laserowego analizatora wielkości cząstek

5. ZP39-149006 - Bezgotówkowa dostawa paliw do pojazdów służbowych będących w posiadaniu IBL, na stacjach paliwowych, na terenie wszystkich powiatów w Polsce w okresie do 31 grudnia 2014 r.

6. ZP39-149008 - Dostawa komputerów i sprzętu komputerowego dla IBL w roku 2014 r.

7. ZP39-149009 - Raszyn: Roboty budowlane związane z usunięciem warstwy izolacyjnej z gliny na stropie w budynku IBL w Białowieży oraz ułożenie nowej warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej, oraz częściowej wymiany przegniłych desek stropowych, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE

8. ZP39-149010 - Usługa - Ochrona mienia obiektów IBL w Sękocinie Starym i Warszawie

9. ZP39-149014 - Bezgotówkowa dostawa paliw do pojazdów służbowych będących w posiadaniu IBL, na stacjach paliwowych, na terenie wszystkich powiatów w Polsce w okresie od 2 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.

10. ZP39-149015 - Dostawa w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. paliwa gazowego - gaz ziemny wysokometanowy grupy E

11. ZP39-149011 - Usługa sprzedaży biletów polegająca na sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu do siedziby IBL biletów lotniczych i kolejowych wraz z ubezpieczeniem na czas trwania podróży

12. ZP39-159001 - Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 2015-2016

13. ZP39-159016 - Dostawa komputerów i sprzętu komputerowego dla IBL w roku 2015

14. ZP39-159017 - Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla IBL

15. ZP39-159019 - Dostawa urządzeń GPS (Zadanie I) oraz naziemnego skanera laserowego (Zadanie II) dla IBL

16. ZP39-159020 - Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w zw. z wykonaniem infrastruktury zapewniającej utrzymanie temperatur w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3

17. ZP39-159018 - Dostawa komputerów i sprzętu komputerowego w ramach projektu REMBIOFOR dla IBL

18. ZP39-159022 - Usługa - sprzątanie w obiektach IBL w Sękocinie Starym oraz w budynku IBL przy ul. Bitwy Warszawskiej Nr 3

19. ZP39-159028 - Dostawa i instalacja stacji obliczeniowej do przetwarzania dużych zbiorów danych w ramach projektu 240243 dla IBL

20. ZP39-159025 - Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia do prac w terenie dla pracowników IBL w roku 2016

21. ZP39-159023 - Bezgotówkowa dostawa paliw do pojazdów służbowych będących w posiadaniu IBL, na stacjach paliwowych, na terenie wszystkich powiatów w Polsce

22. ZP39-169001 - Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy terenowej dla IBL

23. ZP39-169003 - Realizacja filmu telewizyjnego

24. ZP39-169005 - Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia do prac w terenie dla pracowników IBL w roku 2016

25. ZP39-169006 - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na budynek dydaktyczno–konferencyjny na działce nr ew. 374/10 w Sękocinie Starym, Gmina Raszyn zgodnie z Decyzją Starosty Pruszkowskiego nr 1308/2015 z dnia 4 września 2015 r.

26. ZP39-169007 - Dostawa dwóch samochodów osobowych klasy terenowej dla IBL

27. ZP39-169011 - Ogłoszenie o zamówieniu ZP39-169011 Realizacja usługi ochrony mienia w obiektach IBL w Sękocinie Starym, 05-090 Raszyn, ul. Braci Leśnej 3 oraz w budynku IBL przy ul. Bitwy Warszawskiej Nr 3, 02-362 Warszawa

28. ZP39-169013 - Usługa sprzedaży biletów polegająca na sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu do siedziby IBL biletów lotniczych i kolejowych wraz z ubezpieczeniem na czas trwania podróży

29. ZP39-179004 - Dostawa komputerów stacjonarnych dla IBL

30. ZP39-179006 - Dostawa makroanalizatora elementarnego do jednoczesnego oznaczania pierwiastków C i N w próbkach glebowych, roślinnych, kompostach, osadach, odpadach, i cieczy

31. ZP39-179005 - Modernizacja i utrzymanie istniejącej aplikacji do zbierania, weryfikowania i prezentowania danych pomiarowych z MPP oraz z bieżącą obsługę serwera zbierającego dane z sieci MPP oraz prowadzenie strony www serwera
ZP39-159014 - Wykonanie badań ankietowychOgłoszenie - ZP39-159014

SIWZ - ZP39-159014

Link do ogłoszenia - ZP39-159014

Odpowiedzi nr 1 - ZP39-159014

Wynik postępowania na badanie ankietowe - ZP39-1590142015 04/ZZZ - Zapytanie ofertowe nr 4/2015 - zestaw oprogramowania eCognition Developer/Server Bundle (1 licencja) do obiektowej analizy obrazów


Zapytanie ofertowe nr 4/2015 (dotyczy „oprogramowanie eCognition”)

Umowa dostawy licencji

Formularz ofertowy

Protokół odbioru produktu6/2016/ZZZ - Zapytanie ofertowe nr 6/2016 - Dostawa i instalacja macierzy i serwera do obsługi macierzy na potrzeby projektu Rembiofor – Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach


Zapytanie ofertowe

Specyfikacja serwera i macierzy

Formularz ofertowy
ZP39-169002 - Wykonanie, dostawa, instalacja oraz wdrożenie Serwisu meteo i geoportalu w ramach projektu LIFE+SIWZ - ZP39-169002

Link do ogłoszenia - ZP39-169002

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- ZP39-169002

Odpowiedzi nr 1 - ZP39-169002

1. zmiana terminu składania Ofert Geoportal

Planowane zmiany w SIWZ - ZP39-169002

2. zmiana terminu składania Ofert Geoportal

3. zmiana terminu składania Ofert Geoportal

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Geoportal - ZP39-169002
ZP39-169004 - Wykonanie dwóch filmów upowszechniających działania projektowe w projekcie LIFE+SIWZ - ZP39-169004

Link do ogłoszenia - ZP39-169004


Odpowiedzi nr 1 - ZP39-169004

Odpowiedzi nr 2 - ZP39-169004

Odpowiedzi nr 3 - ZP39-169004 oraz nowy Formularz ofertowy

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dwóch filmów - ZP39-169004
ZP39-169008 - Dostawa wraz z montażem stacji meteorologicznych oraz opracowanie i wdrożenie interaktywnego serwisu meteoSIWZ - ZP39-169008

Ogłoszenie - ZP39-169008


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP39-169008

Odpowiedzi nr 1 - ZP39-169008

Odpowiedzi nr 2 - ZP39-169008

Protokół otwarcia ofert - ZP39-169008

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ZP39-169008
ZP39-169010 - Usługa sprzedaży biletów polegająca na sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu do siedziby IBL biletów lotniczych i kolejowych wraz z ubezpieczeniem na czas trwania podróżySIWZ - ZP39-169010

Link do ogłoszenia - ZP39-169010

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP39-169010
ZP39-169014 - Usługa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług cateringowych dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 2017-2018Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi cateringowe- ZP39-169014
ZP39-179002 - Dostawa wraz z montażem stacji meteorologicznych oraz opracowanie i wdrożenie interaktywnego serwisu meteoSIWZ - ZP39-179002

Link do ogłoszenia - ZP39-179002

zawiadomienie o przedłużenie terminu składania ofert_przetarg nieograniczony - ZP 39-179002

Odpowiedzi nr 1 - ZP39-179002

Odpowiedzi nr 2 - ZP39-179002

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - ZP39-179002

Formularz ofertowy - ZP39-179002

Zmiany w treści SIWZ w postępowaniu ZP 39-179002

Protokół otwarcia ofert - ZP39-179002

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ZP39-179002
ZP39-179007 - Dostawa wraz z montażem 3 stacji meteorologicznych oraz opracowanie i wdrożenie interaktywnego serwisu meteoSIWZ - ZP39-179007

Link do ogłoszenia - ZP39-179007

Odpowiedzi nr 1 - ZP39-179007

Odpowiedzi nr 2 - ZP39-179007

Protokół otwarcia ofert - ZP39-179007

Wybór najkorzystniejszej oferty - ZP39-179007

Link do ogłoszenia o zmianie umowy - ZP39-179007
ZP39-179008 - Dostarczenie danych teledetekcyjnych dla wybranych fragmentów 22 nadleśnictw w 2017 rokuSIWZ - ZP39-179008

Link do ogłoszenia - ZP39-179008

Załączniki do SIWZ - ZP39-179008

Odpowiedzi nr 1 - ZP39-179008

Odpowiedzi nr 2 - ZP39-179008

Zmiany nr 1 w SIWZ ZP39-179008

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 23.06.2017 godz. 09:00

Zmiany nr 2 w SIWZ ZP39-179008

Aktualne załączniki do SIWZ - ZP39-179008

Informacja o złożonych ofertach art. 86 ust 5 uPzp

Ocena ofert ZP39-179008

Wybór oferty najkorzystniejszej ZP39-179008

Unieważnienie postępowania ZP39-179008
ZP39-179009 - Wykonanie dwóch filmów upowszechniających działania projektowe na obszarze Puszczy Białowieskiej w ramach Projektu "Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych" (ForBioSensing)SIWZ - ZP39-179009

Link do ogłoszenia - ZP39-179009

Protokół otwarcia ofert - ZP39-179009

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP39-179009
ZP39-179010 - Wykonanie i dostarczenie zdjęć fotogrametrycznych i ortofotomap dla obszaru polskiej części Puszczy Białowieskiej, w ośmiu kampaniach pomiarowych - nalotach, w latach 2017 - 2019 w ramach Projektu "Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych" (ForBioSensing)SIWZ - ZP39-179010

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP39-179010

Załącznik do SIWZ - ZP39-179010

Protokół otwarcia ofert ZP39-179010

Wybór oferty najkorzystniejszej ZP39-179010

Linku do Ogłoszenia o zmianie Umowy - ZP39-179010
ZP39-179011 - Dostarczenie Systemu w skład, którego wchodzić będzie: Aplikacja Mobilna oraz Serwer GIS wraz ze Stroną Internetową Systemu


SIWZ - ZP39-179011

Link do ogłoszenia - ZP39-179011

Zmiana terminu składania ofert na 05.07.2017 godzina 11:00 / Zmiana terminu otwarcia ofert na 05.07.2017 godzina 12:00

Odpowiedzi nr 1 - ZP39-179011
Odpowiedzi nr 2 - ZP39-179011

Protokół otwarcia ofert ZP39-179011
INFORMACJA art. 86 ust 5 uPzp ZP39-179011

Wybór oferty najkorzystniejszj ZP39-179011
Unieważnienie decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej z 18.07.2017 ZP39-179011
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej ZP39-179011
Unieważnienie postępowania i unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej ZP39-179011
POWRÓT DO LISTY ZAMÓWIEŃ


ZP39-149001 - Usługi i wykonywanie prac związanych z realizacją projektu „Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przez NFOŚiGW"Wybór ofert najkorzystniejszych - część: Kretówki, Kretówki RDOŚ
oraz unieważnienie postępowania - część: Cisy na Górze Jawor, Woronikówka

2014 01/ZZZL - Zapytanie ofertowe w związku z metodyką pomiarów dendrologicznychWybór oferty najkorzystniejszej 2014 01/ZZZL


ZP39-149005 - Roboty remontowo-budowlane w obiektach Instytutu tj. – Białowieża - remont dachu i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku IBL przy ul. Park Dyrekcyjny 6, Kraków – malowanie pokoi i wykonanie ocieplenia stropu garażu w budynku IBL przy ul. Fredry 39, Szklarska Poręba – wykonanie instalacji odgromowej w budynku IBL przy ul. Bronka Czecha 16, Sękocin Stary – wykonanie ozdobnego gzymsu wokół obrysu dachu budynku B.Wybór oferty najkorzystniejszej - ZP39-149005

Link do ogłoszenia ZP39-149005


2014 02/ZZZL - Optymalizacja użytkowania oraz zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna oraz kumulacji węgla. Zapytanie ofertowe.Protokół otwarcia ofert 2014 02/ZZZL

Wybór oferty 2014 02/ZZZL

Zapytanie ofertowe nr 03 2014/Adm - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla IBL w 2015 r.Wybór oferty najkorzystniejszej 03-2014/Adm

ZP39-149012 - Dostawa tachimetru, urządzeń GNSS oraz naziemnego skanera laserowego do siedziby IBLWybór oferty najkorzystniejszej na dostawę tachimetru, urządzeń GNSS - ZP39-149012

Wybór oferty najkorzystniejszej na dostawę skanera laserowego - ZP39-149012


ZP39-159003 - Dostawa 280 sztuk dendrometrówInformacja o wyborze oferty ZP 39 -159003.pdf


ZP39-159002 - Dostarczenie danych pozyskanych w wyniku lotniczego skanowania laserowego obszaru Puszczy BiałowieskiejOgłoszenie ZP39-159002

SIWZ ZP39-159002

Wybór oferty najkorzystniejszej na "Dostarczenie danych pozyskanych w wyniku lotniczego skanowania laserowego obszaru Puszczy Białowieskiej" - ZP39-159002


ZP 39-159004 – Dostarczenia bazy danych pozyskanych w wyniku trzykrotnego hipespektralnego zobrazowania lotniczego obszaru Puszczy BiałowieskiejWybór oferty najkorzystniejszej - ZP39_159004.pdf


ZP39-159014a - Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy terenowej dla IBL w roku 2015, ZP39-159014aWybór oferty najkorzystniejszej - ZP39-159014a

Link do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - ZP39-159014aZP39-159015 - Dostawa spektrometru hiperspektralnegoWybór najkorzystniejszej oferty - ZP39-159015


ZP39-159011 - Wykonanie usługi polegającej na stworzeniu dla Zamawiającego bazy danych i jej dostarczenie w związku z pozyskaniem w wyniku lotniczego skanowania laserowego oraz hiperspektralnego zobrazowania lotniczego wybranego obszaru na terenie dzielnic Bielany, Białołęka, Żoliborz, Praga - Północ miasta stołecznego Warszawy


Wybór najkorzystniejszej oferty - ZP39-159011

ZP39-159009 - Wykonanie i dostarczenie zobrazowań satelitarnych obszaru Puszczy BiałowieskiejWybór najkorzystniejszej oferty - ZP39-159009
ZP39-169009 - Realizacja filmu telewizyjnegoWybór najkorzystniejszej oferty - ZP39-169009
ZP39-169012 - Dostawa komputerów i sprzętu komputerowego dla IBLInformacja o udzieleniu zamówienia do post ZP39-169012
ZP39-179001 - Usługa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług cateringowych dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 2017-2018Informacja o udzieleniu zamówienia do post ZP39-179001
ZP39-179003 - Dostarczenie bazy danych pozyskanych w wyniku wykonania dwukrotnego hiperspektralnego zobrazowania lotniczego obszaru Puszczy BiałowieskiejWybór najkorzystniejszej oferty - ZP39-179003POWRÓT DO LISTY WYNIKÓW POSTĘPOWAŃ


ZP39-139038 - DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO"Link do strony o zawartej umowie ZP39-139038

Link do strony z korektą o zawartej umowie ZP39-139038


ZP39-149002 - DOSTAWA CYKLICZNA ODCZYNNIKÓW DLA IBL W 2014 R.Link do strony o zawartej umowie ZP39-149002ZP39-149003 - Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby IBL w roku 2014 r.Link do strony o zawartej umowie ZP39-149003ZP39-149004 - Dostawa i instalacja fabrycznie nowego laserowego analizatora wielkości cząstekLink do strony o zawartej umowie ZP39-149004ZP39-149006 - Bezgotówkowa dostawa paliw do pojazdów służbowych będących w posiadaniu IBL, na stacjach paliwowych, na terenie wszystkich powiatów w Polsce w okresie do 31 grudnia 2014 r.Link do strony o zawartej umowie ZP39-149006


ZP39-149008 - Dostawa komputerów i sprzętu komputerowego dla IBL w roku 2014 r.Link do strony o zawartej umowie ZP39-149008


ZP39-149009 - Raszyn: Roboty budowlane związane z usunięciem warstwy izolacyjnej z gliny na stropie w budynku IBL w Białowieży oraz ułożenie nowej warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej, oraz częściowej wymiany przegniłych desek stropowych, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCELink do strony o zawartej umowie ZP39-149009


ZP39-149010 - Usługa - Ochrona mienia obiektów IBL w Sękocinie Starym i WarszawieLink do strony o zawartej umowie ZP39-149010


ZP39-149014 - Bezgotówkowa dostawa paliw do pojazdów służbowych będących w posiadaniu IBL, na stacjach paliwowych, na terenie wszystkich powiatów w Polsce w okresie od 2 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.Link do strony o zawartej umowie ZP39-149014ZP39-149015 - Dostawa w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. paliwa gazowego - gaz ziemny wysokometanowy grupy ELink do strony o zawartej umowie ZP39-149015


ZP39-149011 - Usługa sprzedaży biletów polegająca na sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu do siedziby IBL biletów lotniczych i kolejowych wraz z ubezpieczeniem na czas trwania podróżyLink do strony o zawartej umowie ZP39-149011


ZP39-159001 - Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 2015-2016Link do strony o zawartej umowie ZP39-159001


ZP39-159016 - Dostawa komputerów i sprzętu komputerowego dla IBL w 2015 rokuLink do strony o zawartej umowie ZP39-159016


ZP39-159017 - Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla IBLLink do strony o zawartej umowie ZP39-159017


ZP39-159019 - Dostawa urządzeń GPS (Zadanie I) oraz naziemnego skanera laserowego (Zadanie II) dla IBLLink do strony o zawartej umowie ZP39-159019


ZP39-159020 - Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w zw. z wykonaniem infrastruktury zapewniającej utrzymanie temperatur w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3Link do strony o zawartej umowie ZP39-159020


ZP39-159018 - Dostawa komputerów i sprzętu komputerowego w ramach projektu REMBIOFOR dla IBL


Link do strony o zawartej umowie ZP39-159018

ZP39-159022 - Usługa - sprzątanie w obiektach IBL w Sękocinie Starym oraz w budynku IBL przy ul. Bitwy Warszawskiej Nr 3Link do strony o zawartej umowie ZP39-159022

ZP39-159028 - Dostawa i instalacja stacji obliczeniowej do przetwarzania dużych zbiorów danych w ramach projektu 240243 dla IBLLink do strony o zawartej umowie ZP39-159028

ZP39-159025 - Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia do prac w terenie dla pracowników IBL w roku 2016Link do strony o zawartej umowie ZP39-159025

ZP39-159023 - Bezgotówkowa dostawa paliw do pojazdów służbowych będących w posiadaniu IBL, na stacjach paliwowych, na terenie wszystkich powiatów w Polsce


Link do strony o zawartej umowie ZP39-159023

ZP39-169001 - Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy terenowej dla IBL


Link do strony o zawartej umowie ZP39-169001

ZP39-169003 - Realizacja filmu telewizyjnego


Link do strony o zawartej umowie ZP39-169003

ZP39-169005 - Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia do prac w terenie dla pracowników IBL w roku 2016Link do strony o zawartej umowie ZP39-169005

ZP39-169006 - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na budynek dydaktyczno–konferencyjny na działce nr ew. 374/10 w Sękocinie Starym, Gmina Raszyn zgodnie z Decyzją Starosty Pruszkowskiego nr 1308/2015 z dnia 4 września 2015 r.


Link do strony o zawartej umowie ZP39-169006

ZP39-169007 - Dostawa dwóch samochodów osobowych klasy terenowej dla IBL


Link do strony o zawartej umowie ZP39-169007

ZP39-169011 - Ogłoszenie o zamówieniu ZP39-169011 Realizacja usługi ochrony mienia w obiektach IBL w Sękocinie Starym, 05-090 Raszyn, ul. Braci Leśnej 3 oraz w budynku IBL przy ul. Bitwy Warszawskiej Nr 3, 02-362 WarszawaInformacja o udzieleniu zamówienia - ZP39-169011
ZP39-169013 - Usługa sprzedaży biletów polegająca na sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu do siedziby IBL biletów lotniczych i kolejowych wraz z ubezpieczeniem na czas trwania podróży


Link do strony o zawartej umowie - ZP39-169013

ZP39-179004 - Dostawa komputerów stacjonarnych dla IBL


Link do strony o zawartej umowie - ZP39-179004
ZP39-179006 - Dostawa makroanalizatora elementarnego do jednoczesnego oznaczania pierwiastków C i N w próbkach glebowych, roślinnych, kompostach, osadach, odpadach, i cieczyProtokół otwarcia ofert - ZP39-179006

Wybór najkorzystniejszej oferty - ZP39-179006

Link do strony o zawartej umowie - ZP39-179006
ZP39-179005 - Modernizacja i utrzymanie istniejącej aplikacji do zbierania, weryfikowania i prezentowania danych pomiarowych z MPP oraz z bieżącą obsługę serwera zbierającego dane z sieci MPP oraz prowadzenie strony www serweraLink do strony o zawartej umowie - ZP39-179005

Załączniki