W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Instytut Badawczy Leśnictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Instytut Badawczy Leśnictwa.

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty lub materiały opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł,
- zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
- zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności  cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Artur Sawicki. Kontakt: dostepnosc.cyfrowa@libles.waw.pl, tel. +48 22 7150 617. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Instytut Badawczy Leśnictwa odpowiada Artur Sawicki, dostepnosc.cyfrowa@libles.waw.pl, tel.+48 22 7150 617.

Informacje na temat procedury

Każda prośba zostanie potraktowana indywidualnie i Instytut Badawczy Leśnictwa dołoży wszelkich starań aby dostarczyć alternatywna formę pożądanej treści w sposób spełniający oczekiwania zawarte w prośbie.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze, Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary

Do budynku prowadzi wejście od strony parkingu, przy wejściu są dwa miejsca postojowe dla osób o utrudnionym poruszaniu. Cały obiekt jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się recepcja. Infrastruktura budynku nie jest oznaczona piktogramami dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek Administracyjny B, Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary

Do budynku prowadzi wejście od frontu, z tyłu budynku jest pochylnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Cały obiekt jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (winda i szerokie korytarze). Infrastruktura budynku nie jest oznaczona piktogramami dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku jest kontrola dostępu – karty z nadanymi uprawnieniami.

Pozostałe budynki Instytutu mają bariery architektoniczne – schody i nie maja piktogramów dla osób niewidomych i słabowidzących.