W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Umowy podpisane w 2010 roku.

XML

Treść 1. ZP39-099018 - ROBOTA BUDOWLANA-REMONT DRÓG

 2. ZP39-099022 - USŁUGA - OPRACOWANIE, SKŁAD,I WYDRUK ALBUMU

 3. ZP39-109001 - DOSTAWA SPRZĘTU POMIAROWEGO

 4. ZP39-109002 - DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI I SZAF

 5. ZP39-109003 - ANALIZATOR WĘGLA

 6. ZP39-109004 - OBSERWACJE I POMIARY NA STAŁYCH POWIERZCHNIACH

 7. ZP39-109005 - ROZBUDOWA SYSTEMU CHROMATOGRAFICZNEGO

 8. ZP39-109006 - OPRACOWANIE NAUKOWE

 9. ZP39-109007 - ROBOTA BUDOWLANA-REMONT DACHU

 10. ZP39-109008 - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

 11. ZP39-109009 - DOSTAWA WINDY

 12. ZP39-109010 - PRENUMERATA CZASOPISM

 13. ZP39-109014 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU IBL

 14. ZP39-109015 - SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ IBL

 15. ZP39-109016 - OCHRONA MIENIA IBL W WARSZAWIE

 16. ZP39-109017 - PRZEWÓZ PRACOWNIKÓW
ZP39-099018 - ROBOTA BUDOWLANA-REMONT DRÓG
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-099018, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

Robota budowlana - Remont dróg wraz z odwodnieniem na terenie IBL w Sękocinie Starym

podpisano umowę z firmą

Zakład Ogólnobudowlany Transportowo-Handlowy ALBUD, Krzysztof Ogrodnik
ul. A. Mickiewicza 19, 38-213 Kołaczyce

Cena brutto wykonania zamówienia 426 817,00 zł.

ZP39-099022 - USŁUGA - OPRACOWANIE, SKŁAD I WYDRUK ALBUMU

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa

ul. Braci Leśnej 3, 05 - 090 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-099022, realizowanego w trybie zapytania o cenę


Usługa - Opracowanie, skład i wydruk Albumu z okazji 80-lecia IBL


wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy


Oficyna Wydawnicza FOREST

ul. Gen. Sikorskiego 7b, 05 - 410 Józefów,

z oferowaną ceną brutto wykonania usługi 71 000,00 zł.


Spośród pięciu zaproszonych do udziału w postępowaniu złożyła również ofertę firma

WIZART - Agencja Reklamowo-Wydawnicza

ul. Derkaczy 1A, 04 - 973 Warszawa

z oferowaną ceną 92 720,00 zł brutto.


ZP39-109001 - DOSTAWA SPRZĘTU POMIAROWEGO
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 0-90 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-109001, zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę fabrycznie nowego sprzętu pomiarowego wraz z oprogramowaniem do prac terenowych monitoringu stanu lasu

podpisano umowy:


- w Części A

Dostawa rejestratorów oraz dalmierzy laserowych wraz z oprogramowaniem dedykowanym do obsługi danych z pomiarów na powierzchniach monitoringu stanu lasu.

z firmą TAXUS SI Sp. z o.o.

ul. Płomyka 56A, 02 - 491 Warszawa,

z ceną brutto dostawy 403 698,00 zł;


- w Części B

Dostawa 20 zestawów sprzętu pomiarowego obejmujących:

z firmą VIKING - Adam Rudnicki

ul. Radna 6, 00 - 341 Warszawa,

z ceną brutto dostawy 23 302,00 zł.


Termin wykonania umów - do 60 dni po podpisaniu umów.
ZP39-109002 - DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI I SZAF

OGŁOSZENIE O PODPISANIU UMÓW


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 0-90 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-109002, zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na


dostawę fabrycznie nowych i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych wraz z okuciami oraz dostawa i montaż 10 szt. szaf wnękowych drewnianych oraz listew maskujących wokół okien


podpisano umowę z firmą


Zakład Ogólno-Budowlany

Transportowo-Handlowy „ALBUD”

Krzysztof Ogrodnik

ul. A. Mickiewicza 19, 38-213 Kołaczyce,


Cena brutto dostawy i montażu 176 956,49 zł.


Termin wykonania umowy - do 21 dni po podpisaniu umów.

ZP39-109003 - ANALIZATOR WĘGLA

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-109003, zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę jednego fabrycznie nowego analizatora węgla OWO, TC, IC, TOC, NPOC wraz z oprogramowaniem komputerowym i wyposażeniem oraz komputera oraz ich instalacja w siedzibie zamawiającego

podpisano umowę z firmą


„SHIM-POL A.M. Borzymowski”

z siedzibą w Izabelinie, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin,

Cena brutto dostawy i instalacji 127 978,00 zł.

Termin wykonania zamówienia - do 42 dni po podpisaniu umowy.


ZP39-109004 - OBSERWACJE I POMIARY NA STAŁYCH POWIERZCHNIACH

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 090 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-109004, realizowanego w trybie z wolnej ręki na usługę -

Wykonanie obserwacji i pomiarów na 376 stałych powierzchniach obserwacyjnych I rzędu oraz na 12 powierzchniach monitoringu intensywnego obejmujące ocenę stanu koron drzew, identyfikację symptomów uszkodzenia i czynników je powodujących, pomiar parametrów dendrometrycznych oraz opracowanie wyników odnoszących się do badań przyrostu drzew i drzewostanów i ich przekazanie w formie elektronicznej bazy danych


podpisano umowę z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej P.P., ul. Wawelska 52/54, Warszawa.

Cena brutto usługi 399 967,00 zł.ZP39-109005 - ROZBUDOWA SYSTEMU CHROMATOGRAFICZNEGO

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 090 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-109005, realizowanego w trybie z wolnej ręki na -


dostawę linii do oznaczania zawartości kationów nieorganicznych w celu rozbudowy chromatografu jonowego DIONEX


podpisano umowę z firmą

A.G.A. Analytical - Agnieszka Bielińska

ul. Nowoursynowska 121 D, 02 - 797 Warszawa.

Cena brutto dostawy 222 497,50 zł.
ZP39-109006 - OPRACOWANIE NAUKOWE
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 090 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-109006, realizowanego w trybie z wolnej ręki na usługę wykonania opracowania naukowego „Pomiary i analiza ilości oraz jakości opadu i odpływu w górskich zlewniach badawczych IBL w roku 2010” ,

podpisano umowę z Fundacją Homo et Planeta, ul. Prawdziwka 2, 02 - 973 Warszawa.

Cena brutto usługi 73 200,00 zł.ZP39-109007 - ROBOTA BUDOWLANA-REMONT DACHU

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-109007,

realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

Remont dachu budynku IBL w Warszawie

podpisano umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany Transportowo-Handlowy ALBUD, Krzysztof Ogrodnik, ul. A. Mickiewicza 19, 38-213 Kołaczyce

Cena brutto wykonania zamówienia 223 235,60 zł.
ZP39-109008 - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn
informuje, że w wyniku postępowania ZP39-109008, realizowanego w trybie zapytania o cenę dostawy

fabrycznie nowego sprzętu komputerowego:

Komputer stacjonarny " 7 + 5 szt.,

Monitor 10 szt.,

Notebook " 2 + 1 szt.,

Drukarka " 1 + 2 + 1 + 7 szt.

zawarto umowę dostawy z firmą KOMTECH Sp. z o.o., ul. Rynek 10, 26 - 600 Radom.

Cena umowy 84 420,00 zł brutto.

Termin wykonania umowy - do 21 dni po podpisaniu umowy.
ZP39-109009 - DOSTAWA WINDY
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 090 Raszyn,

informuje,

że w wyniku postępowania ZP39-109009, realizowanego w trybie zapytania o cenę:

dostawy fabrycznie nowej windy osobowej i jej montaż, w miejscy starej i zużytej, w budynku IBL
przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3, wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi i elektrycznymi

podpisano umowę z firmą

GOLD - BUD Sp. z o.o.

Al. Chopina 55, 05 - 092 Łomianki,

Cena umowy brutto 222 040,00 zł.

Termin wykonania zamówienia dostawy i prac montażowych - do 17 tygodni po podpisaniu umowy.


ZP39-109010 - PRENUMERATA CZASOPISM
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn,
informuje, że w wyniku postępowania ZP39-109010, przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę usługi

realizacji dostawy w 2011 r. bezpośrednio do siedziby IBL w Sękocinie Starym i obsługi prenumeraty czasopism zagranicznych,

zawarto umowę z firmą

ABE Marketing Sp. z o.o. , ul. Grzybowska 37A, 00 - 855 Warszawa.

Ceną brutto wykonania umowy wynosi 129 528,54 zł.
ZP39-109014 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU IBL
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 090 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-109014, realizowanego w trybie z wolnej ręki o zamówienie

- ubezpieczenia majątku trwałego, tj. budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia

- ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,

- ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,

- ubezpieczenia zbiorowego od następstw nieszczęśliwych wypadków kasjerów,

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, (część A),

oraz

- ubezpieczenia pojazdów mechanicznych (część B),

podpisano umowę z firmą

Polski Związek Motorowy

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Oddział Regionalny w Poznaniu

ul. Cześnikowska 30, 60-330 Poznań,

z ceną 23 980,00 zł (dla części A)

oraz

z ceną 56 711,00 (dla części B).

Termin wykonania umowy - rok 2011 i rok 2012.
ZP39-109015 - USŁUGA - SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ IBLZamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 090 Raszyn

informuje,

że w wyniku postępowania ZP39-109015, realizowanego w trybie zapytania o cenę

usługi - realizacji sprzątania w obiektach IBL w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, w okresie 01.01.2011 - 31.12.2013 r.

podpisano umowę z firmą

Przedsiębiorstwo Usługowe S.O.S. BARWIT

Barbara Jakubczak,

ul. Klemensiewicza 5A/32, 01 - 318 Warszawa,

z ceną jednostkową usługi sprzątania 1m2 powierzchni w ciągu miesiąca rozliczeniowego 1,43 zł brutto.ZP39-109016 - OCHRONA MIENIA IBL W WARSZAWIE

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 090 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-109016, realizowanego w trybie zapytanie o cenę

usługi - całodobowej, fizycznej ochrony mienia w budynku IBL przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3 w Warszawie,

podpisano umowę z firmą

Agencja Ochrony Osób i Mienia BASMA SECURITY s.j.

Adam Mianecki i Maciej Wyszkowski,

ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01 - 424 Warszawa.

Cena brutto wykonania usługi przez 1 pracownika w ciągu 1 godz. pracy równa 10,00 zł.

Okres wykonania umowy - 01. 01. 2011 - 31. 12. 2012 r.


ZP39-109017 - PRZEWÓZ PRACOWNIKÓW
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-099017, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne „Usługi - przewozu pracowników IBL w dni robocze 2011 roku z Warszawy do Sękocina Starego i z powrotem, jednym autokarem”, podpisano umowę z firmą

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu, ul. Laskowa 26, 05 - 600 Grójec

Cena brutto wykonania dziennej usługi jednym autobusem 268,92 zł.

Termin wykonania usługi - do 30 grudnia 2011 r.