W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Umowy podpisane w 2011 roku.

XML

Treść 1. ZP39-109013 - USŁUGA SPRZEDAŻ BILETÓW

 2. ZP39-119001 - STWORZENIE SYSTEMU LEŚNE CENTRUM INFORMACJI

 3. ZP39-119002 - DOSTAWA SPRZĘTU POMIAROWEGO

 4. ZP39-119003 - USŁUGA WYDRUK ALBUMU

 5. ZP39-119004 - OPRACOWANIE PLANÓW OCHRONNYCH

 6. ZP39-119005 - DOSTAWA I MONTAŻ C.O.

 7. ZP39-119006 - WYKONANIE POMIARÓW

 8. ZP39-119008 - DOSTAWA SPRZĘTU POMIAROWEGO

 9. ZP39-119009 - PRENUMERATA CZASOPISM

 10. ZP39-119010 - DOSTAWA SKANERA LASEROWEGO

 11. ZP39-119011 - DOSTAWA GAZU

 12. ZP39-119012 - USUNIĘCIE AWARII

 13. ZP39-119013 - PRZEWÓZ PRACOWNIKÓW

 14. ZP39-119014 - OPRACOWANIE BAZY DANYCH

 15. ZP39-119015 - USŁUGI PRAWNE
ZP39-109013 - USŁUGA SPRZEDAŻ BILETÓW
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 090 Raszyn,

informuje,

że w wyniku postępowania ZP39-109013, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego

na usługę sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych do 31. 12. 2012 roku,

podpisano umowę z firmą

Furnel Travel International Sp. z o.o.

ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa.

Opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu lotniczego wyniesie 0,01 zł brutto.

Opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu kolejowego wyniesie 30,00 zł brutto.

ZP39-119001 - STWORZENIE SYSTEMU LEŚNE CENTRUM INFORMACJI
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 0-90 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-119001, zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o usługę

- Stworzenie Systemu Leśne Centrum Informacyjne - platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego,

podpisano umowę z firmą COMARCH S.A. - Pełnomocnikiem Konsorcjum dwóch firm:

COMARCH S.A., al. Jana Pawła II 39A, 31 - 864 Kraków i ESRI Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00 - 203 Warszawa,

Cena wykonania usługi - 8 513 435,00 zł netto + VAT.

Termin wykonania zamówienia - 29 marca 2013 r.

ZP39-119002 - DOSTAWA SPRZĘTU POMIAROWEGO


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 0-90 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-119002, zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę sprzętu pomiarowego wraz oprogramowaniem do prac terenowych monitoringu stanu lasu.

Część A

Analizator do przepływowej analizy ciągłej (CFA) do oznaczania azotu amonowego, sumy azotu azotanowego i azotynowego, siarczanów i chlorków w wodach, pożywkach, ekstraktach glebowych i roślinnych - 1 szt.

Część B

Przyrządy do ciągłego pomiaru zmian obwodu pni drzew stojących (dendrometr elektroniczny - 24 szt., rejestrator danych - 4 szt., dendrometry manualne - 360 szt.).

Część C

Aparatura do terenowych, stacjonarnych pomiarów wilgotności gleby (metoda TDR-Time Domain Reflectometry) i tensjometrycznego potencjału wody glebowej - 12 zestawów,


podpisano umowy:


- w Części A

z firmą TECOM Analytical Systems-Poland Sp. z o.o.

ul. Wapienna 6, 04 - 691 Warszawa,

z ceną brutto dostawy 222 507,00 zł.


- w Części B

z firmą Przedsiębiorstwo Doradztwa Technicznego GEOMOR - TECHNIK Sp. z o.o.

ul. Białowieska 2, 71 - 010 Szczecin,

z ceną brutto dostawy 111 200,00 zł.


- w Części C

z firmą Campbell Scientific Ltd.

Campbell Park, 80 Hathern Road,

Shepshed, Leics, UK, LE 12 9GX,

z ceną netto 78 071,94 EUR oraz dowozem 541 EUR 96 569,49 EUR.Termin wykonania umów - do 60 dni po podpisaniu umów.ZP39-119003 - USŁUGA WYDRUK ALBUMU
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn
informuje, że w wyniku postępowania ZP39-119003, przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę -

usługi -wydruku Albumu z okazji 80-lecia placówki naukowej IBL w Białowieży pt. „ Działalność Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży”.

zawarto umowę z firmą

Agencja Reklamowo-Wydawnicza A.Grzegorczyk

ul. Gen. T.Kutrzeby 15, 05 - 082 Stare Babice

Cena brutto wykonania usługi 33 600,00 zł.
ZP39-119004 - OPRACOWANIE PLANÓW OCHRONNYCH


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 0-90 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-119004, zrealizowanego w trybie z wolnej ręki o usługę -

Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla 5 obszarów Natura 2000 w województwie podlaskim,

podpisano umowę z firmą

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Sękocin Stary , ul. Leśników 21, 05 - 090 Raszyn,

Cena brutto usługi 73800,00 zł.

Termin wykonania umowy - 12. 12. 2011 r.

ZP39-119005 - DOSTAWA I MONTAŻ C.O.
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 090 Raszyn,

informuje,

że w wyniku postępowania ZP39-119005, realizowanego w trybie zapytania o cenę

dostawy i montażu fabrycznie nowych urządzeń do modernizowanego węzła centralnego ogrzewania dla potrzeb instalacji wewnętrznej c.o. budynku IBL przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku Nr 3 w Warszawie,


podpisano umowę z firmą


Usługi Instalacyjno-Budowlane MIREX, Mirosław Jaworski

ul. Wyszogrodzka 8/142, 03 - 337 Warszawa

z ceną brutto 353 442,96 zł.


Termin wykonania zamówienia dostawy i prac montażowych - do 12 tygodni po podpisaniu umowy.
ZP39-119006 - WYKONANIE POMIARÓW

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 0-90 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-119006,

zrealizowanego w trybie z wolnej ręki na


Wykonanie pomiarów na powierzchniach kołowych w Nadleśnictwie Chojna, z wykorzystaniem technologii skaningu laserowego dla potrzeb określenia wielkości i jakości zasobów drzewnych w drzewostanach rębnych,


podpisano umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.


Cena wykonania usługi 77 950,00 zł brutto.

Termin wykonania umów - do 06. 05. 2011 r.

ZP39-119008 - DOSTAWA SPRZĘTU POMIAROWEGO
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 0-90 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-119008, zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę fabrycznie nowego sprzętu pomiarowego wraz oprogramowaniem, do leśnych prac terenowych,

podpisano umowę z firmą

TAXUS SI Sp. z o.o.

ul. Płomyka 56A, 02 - 491 Warszawa,

Cena brutto dostawy 158 371,27 zł.

Termin wykonania umowy - do 30 dni po podpisaniu umowy.
ZP39-119009 - PRENUMERATA CZASOPISM


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn,
informuje, że w wyniku postępowania ozn. ZP39-119009, przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę

usługi - realizacji dostawy w 2012 r. bezpośrednio do siedziby IBL w Sękocinie Starym i obsługi prenumeraty czasopism zagranicznych,

zawarto umowę z firmą

EBSCO Sp. z o.o.,

Krakowskie Przedmieście 79, 00 - 079 Warszawa,

Ceną brutto wykonania umowy wynosi 144 250,47 zł.
ZP39-119010 - DOSTAWA SKANERA LASEROWEGOZamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 0-90 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-119010, zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o

dostawę fabrycznie nowego skanera laserowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem,

podpisano umowę z firmą

TPI Sp. z o.o.

ul. Bartycka 22, 00 - 716 Warszawa,

Cena brutto dostawy 178 596,00 zł.


Termin wykonania umowy - do 8 tygodni po podpisaniu umowy.

ZP39-119011 - DOSTAWA GAZU

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 0-90 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-119011, zrealizowanego w trybie z wolnej ręki o


dostawę 233 300 m3 gazu wysoko-metanowego do siedziby IBL w okresie 01.12.2011 - 31.12.2012 r.,


podpisano umowę z firmą


PGNiG SA z siedzibą w Warszawie, Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem

Aleje Jerozolimskie 146B, 02 - 305 Warszawa, 02-672 Warszawa


Cena dostawy 375 613,00 zł + VAT.

Termin wykonania umowy - 31. 12 2012 r.ZP39-119012 - USUNIĘCIE AWARII
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 0-90 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-119012, zrealizowanego w trybie z wolnej ręki o usługę

usunięcia awarii zamulenia filtrów, spowodowanej uszkodzeniem rury doprowadzającej ścieki do warstwy filtracyjnej oczyszczalni IBL w Sękocinie Starym

podpisano umowę z firmą

Zakład Ogólnobudowlany Transportowo-Handlowy ALBUD Krzysztof Ogrodnik

ul. A. Mickiewicza 19, 38 - 213 Kołaczyce,

Cena brutto usługi 124 621,02 zł.

Termin wykonania umowy - 26. 08. 2011 r.
ZP39-119013 - PRZEWÓZ PRACOWNIKÓW
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 0-90 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-119013, zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego

usługę - przewozu pracowników IBL w dni robocze 2012 roku z Warszawy do Sękocina Starego i z powrotem, jednym autokarem,

podpisano umowę z firmą

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

GLOB-TRAVEL s.c.,

ul. Morska 4, 05 - 800 Pruszków,

Cena brutto wykonania usługi 330,00 zł/dzień.

Termin wykonania umowy - do 30 XII 2012 roku.
ZP39-119014 - OPRACOWANIE BAZY DANYCH

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 0-90 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-119014, zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego

o usługę - Opracowania i dostarczenia bazy danych (elektronicznej) z aktualnymi informacjami dotyczącymi lasów prywatnych,

podpisano umowę z firmą

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej PP

Sękocin Stary, ul. Leśników 21, 05 - 090 Raszyn,

Cena brutto wykonania usługi 83 517,00 zł.

Termin wykonania umowy - do 30 XII 2011 roku.
ZP39-119015 - USŁUGI PRAWNE

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05 - 0-90 Raszyn,

informuje, że w wyniku postępowania ZP39-119015, zrealizowanego w trybie z wolnej ręki o


usługi prawnicze obejmujące doradztwo prawne, zastępstwo procesowe przed sądami lub innymi organami orzekającymi oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego,


podpisano umowę z firmą


Kancelaria Brudkowski i Wspólnicy sp.j.

ul. Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa


Cena usługi 120000,00 zł + VAT.

Termin wykonania umowy - 30. 11 2013 r.