zamówienie na:

dostawa oraz montaż elementów kompletnego wyposażenia meblowego dla Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL)

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-199004
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP39-199004 (535kB) pdf
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) odnoszący się do wszystkich Części przedmiotu zamówienia (37kB) pdf
Załącznik nr 1.1 dla Części 1 (800kB) pdf  
Załącznik nr 1.2 dla Części 2 (286kB) pdf  
Załącznik nr 1.3a dla Części 3 (opis dostawa Warszawa) (133kB) pdf  
Załącznik nr 1.3b dla Części 3 (projekt kuchni dostawa Warszawa) (13kB) pdf  
Załącznik nr 1.3b dla Części 3 (powiększony projekt kuchni dostawa Warszawa) (91kB) pdf
Załącznik nr 1.3c dla Części 3 (projekt szafy dostawa Warszawa) (9kB) pdf  
Załącznik nr 1.3c dla Części 3 (powiększony projekt szafy dostawa Warszawa) (19kB) pdf  
Załącznik nr 1.3d dla Części 3 (opis kuchni dostawa Sękocin) (122kB) pdf  
Załącznik nr 1.3e dla Części 3 (projekt kuchni dostawa Sękocin) (12kB) pdf
Załącznik nr 1.3e dla Części 3 (powiększony projekt kuchni dostawa Sękocin) (25kB) pdf  
Załącznik nr 1.3f dla Części 3 (rzut kuchni dostawa Sękocin) (8kB) pdf
Załącznik nr 1.3f dla Części 3 (powiększony rzut kuchni dostawa Sękocin) (13kB) pdf
Załącznik nr 1.4 dla Części 4 (279kB) pdf
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (FO) (87kB) word
Załącznik nr 3a – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (28kB) word
Załącznik nr 3b - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (26kB) word
Załącznik nr 4 – Istotne Postanowienia Umowy (486kB) pdf
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw (53kB) word
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (26kB) word

Link do ogłoszenia ZP39-199004

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (FO) POPRAWIONY (87kB) word

Odpowiedzi na pytania Wykonawców ZP39-199004 (294kB) pdf

Protokół otwarcia ofert ZP39-199004 (48kB) pdf
Informacja o złożonych ofertach ZP39-199004 (102kB) pdf

Ocena ofert ZP39-199004 (94kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP39-199004 (396kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP39-199004metryczka


Odpowiada za treść: Monika Gutman
Opublikował: Monika Gutman (15 lipca 2019, 12:40:32)

Ostatnia zmiana: Monika Gutman (10 września 2019, 11:26:43)
Zmieniono: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 306