zamówienie na:

Świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry w formie elektronicznej w latach 2021-2023 w systemie kwartalnym

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-209013
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia