zamówienie na:

Wykonanie następujących materiałów poligraficznych dla Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) z siedzibą w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn: Część 1 - Broszura pt. "Klęski żywiołowe w lasach" – skład, łamanie i wydruk; Część 2 - Gra karciana typu „Czarny Piotruś” pt. “Żywioły w lesie”; Część 3 - Gra planszowa pt. „Żywioły w lesie”; Część 4 - Kalendarze na 2021 r. – skład i wydruk; Część 5 - Plakaty informacyjne – wydruk; Część 6 - Plansze edukacyjne – wydruk i pakowanie do tub; Część 7 - Poradnik metodyczno-merytoryczny ze scenariuszami zajęć i kartami pracy (wydawnictwo zwarte) - skład, łamanie, wydruk i pakowanie do kartonowych teczek (obwolut); Część 8 - Puzzle tematyczne „Cztery żywioły”, w 4 wariantach. w ramach realizacji projektu „ Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” (2019-2022) dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-209006
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP39-209006 (4932kB) pdf

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (FO) (51kB) word
Załącznik nr 3a – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (24kB) word
Załącznik nr 3b - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (23kB) word
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw (52kB) word
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (22kB) word

Link do ogłoszenia ZP39-209006 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy (342kB) pdf
Odpowiedzi 2 na pytania Wykonawców (772kB) pdf

Protokół otwarcia ofert ZP39-209006 (488kB) pdf
Informacja o złożonych ofertach ZP39-209006 (822kB) pdf

Ocena ofert dla Części 1-6 i 8 postępowania ZP39-209006 (841kB) pdf
Unieważnienie dla Części 7 postępowania ZP39-209006 (513kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu postępowania dla Cz. 3 i 6 (357kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu postępowania dla Cz. 4 i 5 (364kB) pdf

Ponowna ocena ofert dla części 1 i 2 postępowania ZP39-209006 (660kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygniecie postępowania dla Cz. 8 (365kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygniecie postępowania dla Cz. 2 (369kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla Części 4 i 5 oraz Unieważnieniu dla Części 7 postępowania ZP39-209006
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dla Części 4 i 5 oraz Unieważnieniu dla Części 7 postępowania ZP39-209006

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla Części 3 i 6 postępowania ZP39-209006

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla Części 2 i 8 postępowania ZP39-209006

Ponowna ocena ofert dla części 1 postepowania ZP39-209006 (411kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu postępowania dla Cz. 1 ZP39-209006 (365kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla Części 1 postępowania ZP39-209006

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Gutman
Opublikował: Monika Gutman (15 czerwca 2020, 12:13:20)

Ostatnia zmiana: Monika Gutman (11 września 2020, 10:52:30)
Zmieniono: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla Części 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 968