zamówienie na:

Wykonanie, dostawę oraz montaż elementów wyposażenia technicznego sal edukacyjnych Izby Edukacji Leśnej w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym (CKW) Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn w ramach realizacji projektu pt.: Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, poz. HRF 3. Wyposażenie techniczne sal edukacyjnych

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-209002
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 9 marca 2020  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia