zamówienie na:

Dostawę komputerów i sprzętu komputerowego dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL): Część 1 – urządzeń peryferyjnych; Część 2 – mobilnych stacji roboczych; Część 3 – laptopów, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego oraz tabletu w ramach projektu pn. "Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie" współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-199006
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 września 2019  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia dla Części 1 i 2 postępowania 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP39-199006 (1954kB) pdf
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (67kB) word  
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (FO) (59kB) word
Załącznik nr 3a – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (28kB) word
Załącznik nr 3b - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (27kB) word
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw (52kB) word
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (27kB) word

Link do ogłoszenia ZP39-199006

Odpowiedź na pytanie zadane do postępowania ZP39 – 19 9006 (825kB) pdf

Protokół otwarcia ZP39-199006 (618kB) pdf
Informacja o złożonych ofertach ZP39-199006 (1013kB) pdf

Unieważnienie Części 3 postępowania ZP39-199006 (66kB) pdf

Ocena ofert dla Części 2 ZP39-199006 (56kB) pdf

Link do unieważnienia Części 3 postępowania ZP39-199006 

Ocena ofert dla Części 1 ZP39-199006 (102kB) pdf

Wniosek o przedłużenia terminu związania ofertą - dla Częsci 1i 2 postępowania ZP39-199006 (43kB) pdf
Wzór oświadczenia przedłużenia terminu związania ofertą (14kB) word

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części 2 postępowania ZP39-199006 (63kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części 1 postępowania ZP39-199006 (58kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla Części 2 ZP39-199006
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dla Części 2 ZP39-199006

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla Części 1 ZP39-199006
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dla Części 1 ZP39-199006

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Gutman
Opublikował: Monika Gutman (8 sierpnia 2019, 13:44:03)

Ostatnia zmiana: Monika Gutman (23 października 2019, 09:59:00)
Zmieniono: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla Części 1 ZP39-199006

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4467