a:34:{s:4:"name";s:15:"Dane podstawowe";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:10:"2021-06-30";s:18:"responsibleContent";s:15:"Monika Wojewoda";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:1091:"

Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3

05-090 Raszyn 

 

E-mail: ibl@ibles.waw.pl

Adres strony internetowej: www.ibles.pl

 

Centrala

Telefon: 22 7150-300

Fax: 22 7200-397

 

Sekretariat Dyrektora

Fax: 22 7150-391

 

NIP: 5250009200

REGON: 000115832

KRS: 0000039417

 

Administrator: Jerzy Samojlik

E-mail administratora: bip_ibl@ibles.waw.pl

Wnioski należy wysyłać na adres e-mail: bip_ibl@ibles.waw.pl

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2021-7-12 14:55:08";s:8:"editDate";s:18:"2021-7-12 14:55:08";s:6:"editBy";s:4:"1013";s:10:"editorName";s:6:"Maciej";s:13:"editorSurname";s:9:"Kaczmarek";s:4:"tags";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:8:"position";i:10000;}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}