Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn 

E-mail: ibl@ibles.waw.pl

Adres strony internetowej: www.ibles.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

/IBLSekocinStary/SkrytkaESP

Centrala
Telefon: 22 7150-300
Fax: 22 7200-397

Sekretariat Dyrektora
Fax: 22 7150-391

NIP: 5250009200
REGON: 000115832
KRS: 0000039417

Administrator: Jerzy Samojlik, bip_ibl@ibles.waw.pl

Dane niezbędne do wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego