a:35:{s:4:"name";s:15:"Dane podstawowe";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:10:"2021-06-30";s:18:"responsibleContent";s:15:"Monika Wojewoda";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:1118:"

Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn 

E-mail: ibl@ibles.waw.pl

Adres strony internetowej: www.ibles.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

/IBLSekocinStary/SkrytkaESP

Centrala
Telefon: 22 7150-300
Fax: 22 7200-397

Sekretariat Dyrektora
Fax: 22 7150-391

NIP: 5250009200
REGON: 000115832
KRS: 0000039417

Administrator: Jerzy Samojlik, bip_ibl@ibles.waw.pl

Dane niezbędne do wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2022-3-04 11:42:06";s:8:"editDate";s:18:"2022-3-04 11:42:06";s:6:"editBy";s:4:"1011";s:10:"editorName";s:6:"Monika";s:13:"editorSurname";s:8:"Wojewoda";s:4:"tags";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:8:"position";i:10000;}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:28:"Instytut Badawczy Leśnictwa";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:1:{i:0;i:1179;}}}