zamówienie na:

Dostarczenie danych pozyskanych w wyniku lotniczego skanowania laserowego obszaru Puszczy Białowieskiej w ramach Projektu „LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych współfinasowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Nr umowy z KE: LIFE13 ENV/PL/000048; Nr umowy z NFOŚiGW: 485/2014/WN10/OP-NM-LF/D”

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-199003
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 maja 2019  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia