Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3

05-090 Raszyn 

 

E-mail: ibl@ibles.waw.pl

Adres strony internetowej: www.ibles.pl

 

Centrala

Telefon: 22 7150-300

Fax: 22 7200-397

 

Sekretariat Dyrektora

Fax: 22 7150-391

 

NIP: 5250009200

REGON: 000115832

KRS: 0000039417Redaktor strony BIP: Monika Wojewoda, bip_ibl@ibles.waw.pl
Telefon kontaktowy: 22 7150 623