Skład 
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
kadencja 2021-2025

 

 1. Prof. dr hab. Krzysztof ADAMOWICZ z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 2. Dr hab. Bartłomiej BEDNARZ z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja
  w Krakowie,
 3. Dr hab. Andrzej BOCZOŃ, prof. IBL z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
 4. Dr hab. Zbigniew BOROWSKI, prof. IBL z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
 5. Prof. dr hab. Bogdan BRZEZIECKI z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 6. Mgr inż. Mariusz CIESIELSKI z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa
  w Sękocinie Starym,
 7. Dr hab. Janusz CZEREPKO, prof. IBL z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
 8. Prof. dr hab. Dorota DOBROWOLSKA z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
 9. Prof. dr hab. Wojciech GRODZKI z Zakładu Lasów Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa
  w Krakowie,
 10. Prof. dr hab. Jerzy GUTOWSKI z Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży,
 11. Prof. dr hab. Dorota HILSZCZAŃSKA z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
 12. Dr hab. Tomasz JAWORSKI, prof. IBL z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
 13. Dr hab. Adam KALISZEWSKI, prof. IBL z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
 14. Dr hab. Katarzyna KAŹMIERCZAK z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 15. Dr hab. Marcin KLISZ z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
 16. Dr hab. Jan KOWALCZYK, prof. IBL z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
 17. Prof. dr hab. Andrzej LEWANDOWSKI z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
  w Kórniku,
 18. Mgr inż. Janusz ŁOGOŻNY z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie,
 19. Prof. dr hab. Piotr ŁAKOMY z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 20. Prof. dr hab. Stanisław MAŁEK z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja
  w Krakowie,
 21. Prof. dr hab. Zbigniew MIREK; em. prac. Instytutu Botaniki im. W. Szafera, Polskiej Akademii Nauk,
 22. Prof. dr hab. Stanisław MIŚCICKI z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 23. Prof. dr hab. Tadeusz MOSKALIK z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 24. Dr hab. Marzena NIEMCZYK, prof. IBL z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
 25. Prof. dr hab. Janusz OLEJNIK z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 26. Dr hab. Katarzyna OSIŃSKA-SKOTAK, prof. Uczelni z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
 27. Prof. dr hab. Tomasz OSZAKO z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa
  w Sękocinie Starym,
 28. Prof. dr hab. Zbigniew SIEROTA z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 29. Prof. dr hab. Maciej SKORUPSKI z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 30. Prof. dr hab. Iwona SKRZECZ z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa
  w Sękocinie Starym,
 31. Prof. dr hab. Janusz SOWA, em. prac. Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
  im. H. Kołłątaja w Krakowie,
 32. Dr hab. Lidia SUKOVATA, prof. IBL z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
 33. Dr hab. Małgorzata SUŁKOWSKA, prof. IBL z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
 34. Dr hab. Ryszard SZCZYGIEŁ, prof. IBL z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
 35. Mgr inż. Jan TABOR z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie,
 36. Dr hab. Paweł TYLEK, prof. URK z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

W skład RN IBL, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r., wchodzą również:

 1. Dr hab. Zbigniew Karaszewski, przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki,
 2. Prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
 3. Dr hab. Krzysztof Stereńczak, Zastępca dyrektora IBL ds. naukowo-badawczych,
 4. Dr hab. Piotr Gołos, Zastępca dyrektora IBL ds. ekonomicznych.