Zamówienia


Zamówienie na: Wykonanie strony WWW projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie" współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 12.08.2019 r. do godziny 15:00Zamówienie na: Zakup 50 zdjęć tematycznych wraz z prawami autorskimi w ramach realizacji projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie", współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 12.08.2019 r. do godziny 15:00Zamówienie na: Wykonanie diaporamy „Leśne żywioły" w ramach projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie" współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do postępowania ofertowego dopuszczone są również osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej (Wzór umowy – załącznik nr 4b)

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 09.08.2019 r. do godziny 14:00Zamówienie na: Wykonanie prac graficznych w ramach realizacji projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” – graficzne opracowania materiałów poligraficznych, w tym projekt graficzny oraz przygotowanie szablonów w programie Microsoft Office Publischer.


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26.07.2019 r. do godziny 14:00Zamówienie na: Wykonanie filmu popularyzującego wiedzę nt. zjawisk klęskowych występujących w lasach pt. „Leśne żywioły” w ramach projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26.07.2019 r. do godziny 14:00Zamówienie na: Wykonanie diaporamy „Leśne żywioły” w ramach projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26.07.2019 r. do godziny 14:00Zamówienie na: Wykonanie strony WWW projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26.07.2019 r. do godziny 14:00Zamówienie na: Zakup 20 zdjęć tematycznych wraz z prawami autorskimi w ramach realizacji projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 24.07.2019 r. do godziny 15:00


Zamówienie na: Zakup 24 zdjęć tematycznych wraz z przeniesieniem praw autorskich w ramach realizacji projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 1.07.2019 r. do godziny 15:00


Zamówienie na: Zakup 20 zdjęć tematycznych wraz z przeniesieniem praw autorskich w ramach realizacji projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie", współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe (491kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (436kB) pdf
Załącznik 3 - Formularz ofertowy (324kB) word
Załącznik 4 - Wzór umowy (346kB) pdf

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 10.06.2019 r. do godziny 15:00


Zamówienie na: Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego przedmiotu zamówienia do projektu BIOSTRATEG 3/347105/9/NCBR/2017 finansowanego ze środków NCBiR

Zapytanie ofertowe nr 4_OL/2019 (426kB) pdf
Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia (353kB) pdf
Załącznik 2. Formularz ofertowy (197kB) word

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 10.06.2019 r. do godziny 12:00


Zamówienie na: Prace programistyczne i graficzne mające na celu opracowanie i wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 wirtualnych modeli w ramach realizacji projektu pt.: „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”, współfinansowanego ze środków finansowych NFOŚiGW

Załącznik 1. Rozeznanie rynku i Opis Przedmiotu Zamówienia (1287kB) pdf
Załącznik 2. Formularz ofertowy (17kB) word

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 18.06.2019 r. do godziny 12:00


Zamówienie na: Wykonanie prac graficznych w ramach realizacji projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” współfinansowanego ze środków NFOŚiGW:
1. Opracowanie graficzne logotypu Projektu.
2. Opracowanie grafiki do gry planszowej pt. „Lasy pełne żywiołów” (gra z użyciem pionków/kart/żetonów) – plansza w kształcie konturów Polski
3. Opracowanie 13 grafik do gry karcianej „Czarny Piotruś”: zjawisk biotycznych/abiotycznych na podstawie udostępnionych zdjęć.

Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe (407kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (316kB) pdf
Załącznik 3 - Formularz ofertowy (78kB) word
Załącznik 4 - Wzór umowy (338kB) pdf

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 6.06.2019 r. do godziny 15:00


Zamówienie na: Zakup dwóch zestawów laptopów w ramach realizowanego projektu


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26 lutego 2019 r.


Zamówienie na: Materiały do hodowli barczatki sosnówki w warunkach szklarniowych/laboratoryjnych


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26 lutego 2019 r.


Zamówienie na: Przeprowadzenie badań ankietowych losowej reprezentatywnej ogólnopolskiej próby rolników, właścicieli lasów metodą bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych.


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 15 lutego 2019 r.


Zamówienie na: utrzymanie i serwis SIMPLE.ERP


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 30.11.2018 r.


Zamówienie na: Na dostawę zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniami dla Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży Instytutu Badawczego Leśnictwa, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 30.11.2018 r. do godziny 09:00

Wyłoniony dostawca: nie wyłoniono dostawcy
Data wpłynięcia oferty: wpłynęła 1 oferta po terminie tj. 30.11.2018 r. g. 11.48. Dodatkowo otrzymana oferta przekroczyła budżet projektu przeznaczony na zakup zestawu komputerowego przewidziany w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.


Zamówienie na: Dostawę obiektywu do mikroskopu stereoskopowego SteREO Discovery V8 firmy Zeiss (modernizacja mikroskopu) dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL)


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 27.11.2018 r. do godziny 09:00

Wyłoniony dostawca: Carl Zeiss Sp. z o.o, ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 22.11.2018 r. (jedyna oferta)
Cena: 2.000 zł. nettoZamówienie na: Usługę konserwacji elementów, urządzeń i budowli drewnianych na ścieżkach edukacyjnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, w ramach realizacji projektu pt.: „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”, współfinansowanego ze środków finansowych NFOŚiGW

Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe (334kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (138kB) pdf
Załącznik 2a - Konserwacja urządzeń na ścieżce edukacyjnej „Na sosnowym szlaku” (3873kB) word
Załącznik 2b - Konserwacja urządzeń na ścieżce „Ruch w świecie zwierząt” (2571kB) word
Załącznik 2c - Wycena prac konserwatorskich – tabela zbiorcza (1514kB) word
Załącznik 3 - Formularz ofertowy (25kB) word

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 27.09.2018 r. do godziny 12:00


Zamówienie na: Dostawę zestawu do rozbudowy mikroskopu stereoskopowego firmy Zeiss, na który składać się będzie SteREO Discovery V8, Kamera Axiocam 305 color (D) wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL)

Zapytanie ofertowe nr 02/2018 (1036kB) pdf

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 19.09.2018 r. do godziny 09:00

Wyłoniony dostawca: Carl Zeiss Sp. z o.o, ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 12.09.2018 r. (jedyna oferta)
Cena: 99.000 zł. netto


Zamówienie na: Zakup licencji na użytkowanie platformy i aplikacji beFOGG dla ścieżki "Pogromcy leśnych mitów", istniejącej w Instytucie Badawczym Leśnictwa
w ramach realizacji projektu pt.: „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”, współfinansowanego ze środków NFOŚiGW

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: III kwartał 2018 r.


Zamówienie na: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu fotograficznego w ramach realizacji projektu pt.: „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”, współfinansowanego ze środków NFOŚiGW

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 23 sierpnia 2018,  godz. 12:00

Załączniki:
Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe (561kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (321kB) pdf
Załącznik 3 - Formularz ofertowy (20kB) word
Załącznik 4 - Wzór umowy (314kB) pdfWytworzył: Artur Sawicki (2 sierpnia 2019)
Opublikował: Jerzy Samojlik (14 sierpnia 2018, 13:47:26)

Ostatnia zmiana: Artur Sawicki (9 sierpnia 2019, 16:23:33)
Zmieniono: 4b

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3093

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij