Majątek 2015

Instytut Badawczy Leśnictwa, jako państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Środowiska, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków.

Majątek Instytutu stanowią:

  1. grunty i budynki przekazane przez Skarb Państwa, na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo rozwojowych Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz uzyskane inną drogą, położone w Warszawie, Sękocinie Starym, Białowieży, Katowicach, Krakowie, Szklarskiej Porębie, Piszu i w Sójkach,

  2. infrastruktura techniczna budynków i obiektów wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich prawidłowej eksploatacji,

  3. aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy i wyposażenie biurowe w komórkach organizacyjnych,

  4. środki transportowe.Informacje na temat majątku Instytutu Badawczego Leśnictwa dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska:

Bilans na dzień 31.12.2015 r. (1143kB) pdf
Rachunek zysków i strat w 2015 r. (1053kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Wojewoda (5 stycznia 2010)
Opublikował: Leszek Kruczek (22 sierpnia 2003, 14:45:19)

Ostatnia zmiana: Leszek Kruczek (10 lipca 2017, 11:18:06)
Zmieniono: Zmiana tytułu informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 585