Majątek 2019

Instytut Badawczy Leśnictwa, jako państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Środowiska, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków.

Majątek Instytutu stanowią:
1.    grunty i budynki przekazane przez Skarb Państwa, na podstawie Ustawy z dnia
25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo rozwojowych Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz uzyskane inną drogą, położone w Warszawie, Sękocinie Starym, Białowieży, Katowicach (nieruchomość sprzedana pod koniec 2019 r.), Krakowie, Szklarskiej Porębie, Piszu i w Sójkach,
2.    infrastruktura techniczna budynków i obiektów wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich prawidłowej eksploatacji,
3.    aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy i wyposażenie biurowe w komórkach organizacyjnych,
4.    środki transportowe.

Informacje na temat majątku Instytutu Badawczego Leśnictwa dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska:
https://www.gov.pl/attachment/736cd708-90bf-4e41-b5d0-4e67ce771601

metryczka


Wytworzył: Monika Wojewoda (31 sierpnia 2020)
Opublikował: Jerzy Samojlik (31 sierpnia 2020, 12:41:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134