Majątek 2018

Instytut Badawczy Leśnictwa, jako państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Środowiska, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków.

Majątek Instytutu stanowią:
1.    grunty i budynki przekazane przez Skarb Państwa, na podstawie Ustawy z dnia
25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo rozwojowych Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz uzyskane inną drogą, położone w Warszawie, Sękocinie Starym, Białowieży, Katowicach, Krakowie, Szklarskiej Porębie, Piszu i w Sójkach,
2.    infrastruktura techniczna budynków i obiektów wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich prawidłowej eksploatacji,
3.    aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy i wyposażenie biurowe w komórkach organizacyjnych,
4.    środki transportowe.

Informacje na temat majątku Instytutu Badawczego Leśnictwa dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska:
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/jednostki_podlegle_nadzorowane/Instytut_badawczy_lesnictwa/Skan_sprawozdania_finansowego_za_20

metryczka


Wytworzył: Monika Wojewoda (16 lipca 2019)
Opublikował: Leszek Kruczek (16 lipca 2019, 10:32:06)

Ostatnia zmiana: Leszek Kruczek (16 lipca 2019, 10:40:48)
Zmieniono: dodanie adresu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 452