Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 595)

Przetarg nieograniczony

Ponowna ocena ofert dla części 1 i 2 oraz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 8 i 2 postępowania


Data: 2020-08-06 17:19:26
Autor: Monika Gutman

Bufet w budynku biurowym przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. nr 3

Bufet w budynku biurowym przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. nr 3


Data: 2020-08-06 13:04:04
Autor: Jerzy Samojlik

Przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu postępowania dla Cz. 3 i 6 oraz 4 i 5


Data: 2020-07-30 11:47:29
Autor: Monika Gutman

Członkowie Rady Naukowej

zmiana w składzie RN


Data: 2020-07-13 13:07:27
Autor: Jerzy Samojlik

dr inż. Tomasz Jaworski

Archiwizacja treści


Data: 2020-07-13 12:49:36
Autor: Jerzy Samojlik

dr inż. Tomasz Jaworski

Zmiana nazwy, Prof.


Data: 2020-07-13 11:17:14
Autor: Jerzy Samojlik

Przetarg nieograniczony

Ocena ofert dla Części 1-6 i 8 oraz Unieważnienie dla Części 7


Data: 2020-07-09 11:17:13
Autor: Monika Gutman

Przetarg nieograniczony

Protokół otwarcia ofert oraz Informacja o złożonych ofertach


Data: 2020-06-24 12:35:47
Autor: Monika Gutman

Plan na 2020 rok.

Plan na rok 2020


Data: 2020-06-23 10:33:32
Autor: Monika Gutman

Plan na 2020 rok.

Plan zamowień w 2020 roku


Data: 2020-06-23 10:06:30
Autor: Monika Gutman

Przetarg nieograniczony

Odpowiedzi 2 na pytania Wykonawców


Data: 2020-06-19 10:29:21
Autor: Monika Gutman

Przetarg nieograniczony

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy


Data: 2020-06-18 10:14:06
Autor: Monika Gutman

Przetarg nieograniczony

korekta nazwy przetargu


Data: 2020-06-15 12:18:29
Autor: Monika Gutman

Dyrekcja Instytutu

aktualizacja tytułu naukowego


Data: 2020-06-08 11:47:43
Autor: Jerzy Samojlik

Data: 2020-06-05 09:11:33
Autor: Jerzy Samojlik

Data: 2020-06-05 09:10:34
Autor: Jerzy Samojlik

Programista

nie zatrudniono


Data: 2020-06-05 08:36:01
Autor: Jerzy Samojlik

Przetarg nieograniczony

poprawienie literówki


Data: 2020-06-04 13:17:46
Autor: Monika Gutman

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Data: 2020-06-04 13:15:39
Autor: Monika Gutman

Przetarg nieograniczony

korekta linku


Data: 2020-06-04 11:31:14
Autor: Monika Gutman
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 595)