Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Dostawa dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL) zestawu do analizowania barwionych preparatów mikroskopowych z tkanek miękkich roślin, z podziałem na części: Część 1 – skaner preparatów mikroskopowych; Część 2 – procesor tkankowy, stacja do zatapiania preparatów, ręczny mikrotom rotacyjny;

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-209007
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 września 2020  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia 

zamówienie na:

Wykonanie następujących materiałów poligraficznych dla Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) z siedzibą w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn: Część 1 - Broszura pt. "Klęski żywiołowe w lasach" – skład, łamanie i wydruk; Część 2 - Gra karciana typu „Czarny Piotruś” pt. “Żywioły w lesie”; Część 3 - Gra planszowa pt. „Żywioły w lesie”; Część 4 - Kalendarze na 2021 r. – skład i wydruk; Część 5 - Plakaty informacyjne – wydruk; Część 6 - Plansze edukacyjne – wydruk i pakowanie do tub; Część 7 - Poradnik metodyczno-merytoryczny ze scenariuszami zajęć i kartami pracy (wydawnictwo zwarte) - skład, łamanie, wydruk i pakowanie do kartonowych teczek (obwolut); Część 8 - Puzzle tematyczne „Cztery żywioły”, w 4 wariantach. w ramach realizacji projektu „ Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” (2019-2022) dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-209006
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych, określonych jako remont i modernizacja parteru i I piętra w budynku Instytutu Badawczego Leśnictwa mieszczącego się w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-209005
wartość: poniżej 5 548 000 Euro
termin składania ofert: 6 maja 2020  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia  

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych, określonych jako remont i modernizacja II piętra w budynku Instytutu Badawczego Leśnictwa mieszczącego się w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-209003
wartość: poniżej 5 548 000 Euro
termin składania ofert: 4 maja 2020  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia 

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowych stacji graficznych do obsługi zestawów do rzeczywistości wirtualnej i zestawów do rzeczywistości wirtualnej oraz monitora dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL): Część 1 – stacji graficznej z monitorem, do obsługi zestawu do rzeczywistości wirtualnej; Część 2 – mobilnych stacji graficznych do obsługi zestawu do rzeczywistości wirtualnej; Część 3 – zestawów do rzeczywistości wirtualnej, bezprzewodowych, z technologią śledzenia typu outside-in oraz zewnętrznej obudowy; Część 4 – zestawu do rzeczywistości wirtualnej, przewodowego, z technologią śledzenia typu inside-out; Część 1-4 w ramach projektu pn. „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW; Część 5 – monitora.

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-209001
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: Udzieleniu zamówienia dla Części 1-5 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)