Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych, określonych jako remont i modernizacja parteru i I piętra w budynku Instytutu Badawczego Leśnictwa mieszczącego się w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-209005
wartość: poniżej 5 548 000 Euro
termin składania ofert: 6 maja 2020  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia  

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych, określonych jako remont i modernizacja II piętra w budynku Instytutu Badawczego Leśnictwa mieszczącego się w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-209003
wartość: poniżej 5 548 000 Euro
termin składania ofert: 4 maja 2020  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia 

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowych stacji graficznych do obsługi zestawów do rzeczywistości wirtualnej i zestawów do rzeczywistości wirtualnej oraz monitora dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL): Część 1 – stacji graficznej z monitorem, do obsługi zestawu do rzeczywistości wirtualnej; Część 2 – mobilnych stacji graficznych do obsługi zestawu do rzeczywistości wirtualnej; Część 3 – zestawów do rzeczywistości wirtualnej, bezprzewodowych, z technologią śledzenia typu outside-in oraz zewnętrznej obudowy; Część 4 – zestawu do rzeczywistości wirtualnej, przewodowego, z technologią śledzenia typu inside-out; Część 1-4 w ramach projektu pn. „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW; Część 5 – monitora.

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-209001
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: Udzieleniu zamówienia dla Części 1-5 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)