zamówienie na:

Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie na potrzeby Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) w latach 2021-2022

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-209014
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia