zamówienie na:

Ochrona osób i mienia w obiektach Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL): Część 1: w Sękocinie Starym, 05-090 Raszyn, ul. Braci Leśnej 3 oraz Część 2: w budynku IBL przy ul. Bitwy Warszawskiej Nr 3, 02-362 Warszawa

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu
nr sprawy: ZP39-209009
wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia