zamówienie na:

Realizacja filmu telewizyjnego dla Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) z siedzibą w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn w ramach projektu „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” (ForBioSensing))

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-209008
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 października 2020  12:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia