zamówienie na:

Dostawa dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL) zestawu do analizowania barwionych preparatów mikroskopowych z tkanek miękkich roślin, z podziałem na części: Część 1 – skaner preparatów mikroskopowych; Część 2 – procesor tkankowy, stacja do zatapiania preparatów, ręczny mikrotom rotacyjny;

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-209007
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 września 2020  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia