zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych, określonych jako remont i modernizacja II piętra w budynku Instytutu Badawczego Leśnictwa mieszczącego się w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-209003
wartość: poniżej 5 548 000 Euro
termin składania ofert: 4 maja 2020  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia