zamówienie na:

Opracowanie pięciu wirtualnych modeli 3D ekosystemów leśnych wraz z pracami programistycznymi i graficznymi wraz z dostawą, instalacją i wdrożeniem w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn w ramach projektu pn. „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚ

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-199007
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 września 2019  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia