zamówienie na:

usługa pn. „Inwentaryzacja roślinności runa leśnego, mszaków i porostów oraz odnowień naturalnych na 148 Stałych Powierzchniach Obserwacyjnych II rzędu (SPO II) monitoringu lasów na terenie Polski”

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-199005
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia